Primaria Ciuperceni

Judetul Gorj

Proiecte investitii

Facilitati oferite investitorilor:

Consultanţă şi suport logistic
Reprezentare comunitate
Scutiri taxe şi impozite în temei legal
Utilităţi urbane (apă, gaz, telefonie mobilă, energie electrică)
Acces la DN67 şi drumuri judeţene
Drumuri comunale modernizate
Agroturism

Proiecte de investitii:

Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Ciuperceni
Modernizare drumuri comunale şi drumuri săteşti în comuna Ciuperceni
Reabilitare şi modernizare cămin cultural în comuna Ciuperceni
Înfiinţare distribuţie gaze în comuna Ciuperceni
Realizare picura Biserica Vâtropu
Dezvoltare zonă industrială şi prestări servicii


Search