Print

Canalizare menajeră şi staţie de epurare în comuna Ciuperceni
Modernizare drumuri comunale şi drumuri săteşti în comuna Ciuperceni
Reabilitare şi modernizare cămin cultural în comuna Ciuperceni
Înfiinţare distribuţie gaze în comuna Ciuperceni
Realizare picura Biserica Vâtropu
Dezvoltare zonă industrială şi prestări servicii