Hotărâre Nr.1 pe anul 2024 Privind aprobarea execuției bugetului local 2023

Hotărâre nr.2, privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local pt. efectuarea orelor de muncă pt. anul 2024

Hotărârea nr.3, privind aprobarea Bugetului Local , pe anul 2024

Hotărâre nr. 4, privind devizul general pentru investiția,, Extinderea sistemului de alimentare cu apă , în comuna Ciuperceni, prin programul Anghel Saligny

Hotărârea nr. 5, pe anul 2024, privind însușirea și aprobarea propunerii comisiei speciale de inventariere a domeniului public

Hotărâre, nr.6, privind aprobarea propunerii comisiei speciale de inventarierea domeniului public

Hotărârea nr. 7, anul 2024, privind rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat , a școlii Primare Peșteana Vulcan, cu cele 2 clădiri și a școlii Primare Boboiești

Hotărâre privind mandatarea doamnei Popescu Diana pentru a reprezenta Consiliul local în fața instantei nr.8 2024

Hotărârea nr.11, privind Programul de activitate al Consiliului Local

Hotarare nr. 9 privind înființarea comisiei de avizare pentru adunări publice

HOTĂRÂRE NR.12 privind aleggere președintelui de ședință

Hotărârea nr. 14, privind scoaterea din rețeaua unităților de învățământ preuniversitar de stat

Hotărârea nr. 15

Hotărârea nr. 16

Hotărârea nr.17

Hotărârea nr. 18

Hotărârea nr. 19

Hotărârea nr. 20

Hotărârea nr.21

Hotărârea nr.22

Hotărârea nr.23

Hotărârea nr.24

Hotărârea nr.25
Anexa Hotărârea nr.25

Hotărârea nr.26

Hotărârea nr.27

Hotărârea nr.28

Hotărârea nr.29