Localizare

Adresă: Ciuperceni, Gorj, 217155, Romania

Istoric

Prima atestare documentară a localității se dovedește a fi din 8 mai 1549 când Mircea-Vodă confirma lui Radu și alții din Peșteana de Vulcan, stăpânire peste partea lor de moșie din Bujorăști  și anume,  pentru Matca Lupoaiei, pe care o doreau să o alipească de Piscupești, hotar cu Strâmba și Brădetu.

La cele mai multe localități din tara , se crede ca numele a fost dat de numele primului   locuitor, zis si moș, de la care s-au tras urmașii . Si  pentru Ciuperceni exista aceasta explicație , ca un asemenea strămoș a fost Ciuperca. Susținătorii  acestei teze se bazează pe existenta toponimului Fântâna lui Ciuperca. Si astăzi in Pădurea Lupoaia , pe drumul spre ogasul Burciului-Obârșia Lupoii, se afla o cișmea cu apa foarte buna, purtând acest nume.

Numărul satelor aflate in administrație:

Comuna Ciuperceni  este alcătuită din șapte sate , după cum urmează : Ciuperceni, Boboiești, Peșteana Vulcan, Priporu, Strâmba Vulcan, Vârtopu si Zorzila

Așezare geografica :

Comuna Ciuperceni este străbătută de la est la vest de DN 67 Târgu Jiu – Drobeta Turnu Severin. Satele aparținătoare sunt străbătute de drumuri de toate categoriile, astfel: satul Ciuperceni este străbătut de DN 67, DJ 672, DC 103, DC 104 si drumuri sătești;  satul Pripor este străbătut de DJ 672; satul Vârtopu este străbătut de    DN 67  și   DC 106;  satul Strâmba Vulcan este străbătut de DJ 672 A;  satul Peșteana Vulcan este străbătut de DC 105;  satul Boboiești este străbătut de DC 103 și satul Zorzila este străbătut de DS 4

Este așezată pe platforma Jiului  care are o altitudine  de 304 m formata din mai multe dealuri  joase , sub 520m, in bazinul hidrografic l râului Tismana , pe partea dreapta a râului , la 25 km vest de Târgu-Jiu si 60 km nord de Drobeta Turnu Severin.

Populație si Suprafață:

Populația stabilă a comunei este de 1466 persoane, în totalitate de naționalitate română și cetățenie română;

Ocupația de bază a locuitorilor comunei este agricultura în sistem privat, predominând cultura cerealelor, legumelor și creșterea animalelor, pentru consumul propriu, iar surplusul este valorificat pe piață;

Teritoriul administrativ al comunei Ciuperceni se întinde pe suprafața de 6975, 45 ha, având ca vecinătăți: la nord – comuna Godinești, la sud – municipiul Motru și comuna Mătăsari, la est – comuna Câlnic, la vest – comuna Glogova;